runner cyclist skio

Školenie trénerov - všeobecná časť

  • Vytvoril: Martin Václavík
  • Dátum: 01.10.2018 11:28:56

Všetkým záujemcom o školenie trénerov.

Na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici môžu záujemcovia z radov SZOŠ absolvovať všeobecnú časť školenia trénerov už v termíne 13.-14.10.2018,

viď:   https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/

Prihlášku musí riešiť každý individuálne, náklady spojené so školením takisto znáša každý sám.

Martin Václavík

comments powered by Disqus