runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Usmernenia a odporúčania pre športovú činnosť.

  • Vytvoril: SZOŠ
  • Dátum: 19.03.2020 11:43:15

V súvislosti s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR, bolo vypracované MŠVVaŠ SR „Odporúčanie ohľadom športovej činnosti“. Tento dokument bol vypracovaný v úzkej súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Touto cestou Vás chceme informovať o zodpovedaných otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej

reprezentácie.

comments powered by Disqus