runner cyclist skio

Volby do orgánov SZOŠ

 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 02.12.2018 14:58:58

Na volebnej Konferencii SZOŠ, ktorá sa konala v nedeľu 02. 12. 2018 boli zvolení títo členovia orgánov SZOŠ:

 • predseda SZOŠ                                

Andrej Patráš,

 • podpredseda SZOŠ                

Ján Mižúr,

 • členovia Predsedníctva SZOŠ          

Martin Václavík,       

Milan Petrinec,          

Radoslav Jonáš,

 • predseda Revíznej komisie SZOŠ

Juraj Nemec,

 • predseda Disciplinárnej komisie SZOŠ

Dušan Hrnčiar,

 • podpredseda Disciplinárnej komisie SZOŠ

Erika Nemcová,

 • člen Disciplinárnej komisie SZOŠ

Katarína Schenková,

 • predseda Komisie rozhodcov SZOŠ

Martin Václavík,

 • podpredseda Komisie rozhodcov SZOŠ

Radoslav Jonáš,

 • člen Komisie rozhodcov SZOŠ

Marian Kazík,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalej boli zvolení predsedovia jednotlivých sekcii:

 • predseda sekcie orientačného behu SZOŠ   

Milan Petrinec,

 

 • predseda sekcie lyžiarskeho orientačného behu SZOŠ

Valér Franko,

 • predseda sekcie orientačnej cyklistiky SZOŠ          

Katarína Papugová,

 • predseda sekcie presnej orientácie SZOŠ                

Ján Furucz.

 

 

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus