runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Zasadnutie Predsedníctva SZOŠ

  • Vytvoril: SZOŠ
  • Dátum: 26.02.2020 18:22:04

Dňa 13.2.2020 sa konalo zasadnutie predsedníctva SZOŠ, na ktorom sa okrem iného prerokovávalo hlavne plnenie rozpočtu za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. Tieto dokumenty budú predložené na Konferenciu SZOŠ, ktorá sa bude konať 18.04.2020 v Banskej Bystrici.

Predsedníctvo SZOŠ ďakuje všetkým členom, ktorí poslali dobrovoľný finančný príspevok na činnosť SZOŠ.  Tieto prostriedky boli použité na prenájmy kancelárie, nákup medailí, spracovanie nových máp atď.   Podrobné členenie nájdete v časti B vlastné prostriedky v dokumente Plnenie rozpočtu SZOŠ za rok 2019.

Zápis zo zasadnutia PSZOŠ 1/20,

Plnenie rozpočtu za rok 2019,

Návrch rozpočtu na rok 2020.

comments powered by Disqus