runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Indivindi orienteering

Keďže sa nám sezóna nevyvíja tak ako by sme si priali a momentálne nie sú povolené žiadne preteky, vznikla dohoda medzi klubmi v SZOŠ na vzájomnú výpomoc a zdieľanie terénov, tréningov a osadených kontrol v lese. Tréning je možné absolvovať kedykoľvek za podmienky splnenia nižšie uvedených bezpečnostných pokynov. V nižšie uvedenom zozname nájdete terény v ktorých budú osadené kontroly počas mesiacov marec, apríl a máj. Na kontrolách nájdete fáborky alebo stužky. Tieto nebudú pravidelne kontrolované takže sa môže stať, že nejaká bude chýbať.

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Igor Patráš
tel.: +421905522144
email: igor@hadveo.sk

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Stiahnuť

MAPY A TRATE:

Číslo Mesto Miesto Mapa Typ tréningu Klub GPS Google Mapa
1 Banská Bystrica Ortúty 1:10000 All controls HBB 48°43'02.0"N
19°02'31.1"E
LINK STIAHNUŤ
2 Banská Bystrica Suchý vrch 1:10000 All controls HBB 48°43'02.0"N
19°02'31.1"E
LINK STIAHNUŤ
1B Banská Bystrica Ortúty 1:10000 Trať, 1.8km HBB 48°43'02.0"N
19°02'31.1"E
LINK STIAHNUŤ
1C Banská Bystrica Ortúty 1:10000 Trať, 5.5km HBB 48°43'02.0"N
19°02'31.1"E
LINK STIAHNUŤ
2B Banská Bystrica Suchý vrch 1:10000 Trať, 1.8km HBB 48°43'02.0"N
19°02'31.1"E
LINK STIAHNUŤ
2C Banská Bystrica Suchý vrch 1:10000 Trať, 5.5km HBB 48°43'02.0"N
19°02'31.1"E
LINK STIAHNUŤ
3 Žilina Lietava 1:7500 Trate rôzne VZA 49°09'46.8"N
18°39'29.6"E
LINK STIAHNUŤ
4 Martin Mošovce 1:10000 All controls ZMT 48°53'55.7"N
18°54'15.7"E
LINK STIAHNUŤ
5 Bratislava Kamzík 1:5000 All controls SKS 48°10'54.8"N
17°05'52.2"E
LINK STIAHNUŤ
6 Bratislava Kamzík 1:10000 Azimut, all controls SKS 48°11'23.0"N
17°06'08.9"E
LINK STIAHNUŤ
7 Bratislava Kamzík 1:10000 Trať, 1.6km SKS 48°11'23.0"N
17°06'08.9"E
LINK STIAHNUŤ
8 Bratislava Kamzík 1:10000 Trať, azimut, 8.6km SKS 48°11'23.0"N
17°06'08.9"E
LINK STIAHNUŤ
9 Bratislava Dúbravka 1:7500 Koridor, krátky FBA 48°12'03.7"N
17°00'38.1"E
LINK STIAHNUŤ
10 Bratislava Dúbravka 1:10000 Koridor, dlhý FBA 48°12'03.7"N
17°00'38.1"E
LINK STIAHNUŤ
11 Bratislava Pekná cesta 1:4000 All controls SKS 48°12'27.1"N
17°07'17.1"E
LINK STIAHNUŤ
12 Košice Hradová 1:7500 Trať, 2.8km TKE 48°45'49.1"N
21°13'33.1"E
LINK STIAHNUŤ
13 Košice Hradová 1:7500 Trate TKE 48°45'49.1"N
21°13'33.1"E
LINK STIAHNUŤ
14 Košice Bankov 1:10000 All controls TKE 48°44'38.6"N
21°12'33.4"E
LINK STIAHNUŤ
15 Košice Bankov 1:10000 Trate TKE 48°44'38.6"N
21°12'33.4"E
LINK STIAHNUŤ
16 Kysak Lemeš 1:5000 All controls KYS 48°50'40.9"N
21°12'42.1"E
LINK STIAHNUŤ
17 Kysak Jarek 1:7500 All controls KYS 48°51'06.2"N
21°11'56.6"E
LINK STIAHNUŤ
18 Bratislava Kraľová studňa 1:5000 Trať, 1.5km FBA 48°09'36.9"N
17°02'15.8"E
LINK STIAHNUŤ
19 Bratislava Kraľová studňa 1:10000 All controls FBA 48°09'36.9"N
17°02'15.8"E
LINK STIAHNUŤ
20 Bratislava Záhorská Bystrica 1:7500 Trať, 4,6km FBA 48°13'30.1"N
17°02'59.0"E
LINK STIAHNUŤ
21 Pezinok Kejda 1:5000 All controls SPE 48°18'14.8"N
17°14'34.0"E
LINK STIAHNUŤ
22 Pezinok Šenkvický háj 1:10000 All controls A3 SPE 48°16'19.9"N
17°19'16.2"E
LINK STIAHNUŤ
23 Záhorie Šajdíkové Humence 1:10000 All controls BBA 48°39'06.6"N
17°15'49.1"E
LINK STIAHNUŤ
24 Záhorie Šajdíkové Humence 1:10000 Trať, 7,8km BBA 48°39'06.6"N
​17°15'49.1"E
LINK STIAHNUŤ
25 Záhorie Šajdíkové Humence 1:10000 Trať, 9,5km BBA 48°39'06.6"N
​17°15'49.1"E
LINK STIAHNUŤ
26 Záhorie Šajdíkové Humence 1:10000 Trať, 5,1km BBA 48°39'06.6"N
​17°15'49.1"E
LINK STIAHNUŤ
27 Záhorie Šajdíkové Humence 1:10000 Trať, 7.3km, bez ciest BBA 48°39'06.6"N
​17°15'49.1"E
LINK STIAHNUŤ
28 Bratislava Na výhliadke 1:5000 Trate FBA 48°12'03.7"N
17°00'38.1"E
LINK STIAHNUŤ
29 Banská Bystrica Kremnička 1:10000 All controls HBB 48°41'36.6"N
19°07'30.6"E
LINK STIAHNUŤ
30 Banská Bystrica Kremnička 1:10000 Trať, 4,3km HBB 48°41'36.6"N
​19°07'30.6"E
LINK STIAHNUŤ
31 Banská Bystrica Kremnička 1:10000 Trať, 4,2km HBB 48°41'36.6"N
​19°07'30.6"E
LINK STIAHNUŤ
32 Banská Bystrica Kremnička 1:10000 Trať, 2,5km HBB 48°41'36.6"N
​19°07'30.6"E
LINK STIAHNUŤ
33 Banská Bystrica Kremnička 1:10000 Trať, 2,4km HBB 48°41'36.6"N
​19°07'30.6"E
LINK STIAHNUŤ
34 Zvolen Bieň 1:10000 All controls SKS 48°35'27.7"N
19°05'14.8"E
LINK STIAHNUŤ
35 Zvolen Bieň 1:10000 Trať, 4,9km SKS 48°35'27.7"N
19°05'14.8"E
LINK STIAHNUŤ
36 Zvolen Bieň 1:10000 Trať, 3,9km SKS 48°35'27.7"N
19°05'14.8"E
LINK STIAHNUŤ
37 Zvolen Bieň 1:10000 Trať, 2,2km SKS 48°35'27.7"N
19°05'14.8"E
LINK STIAHNUŤ
38 Košice Jahodná 1:10000 Trať, 6,3km TKE 48°46'07.5"N
21°08'00.5"E
LINK STIAHNUŤ
39 Košice Jahodná 1:10000 Trať, 3,4km TKE 48°46'07.5"N
21°08'00.5"E
LINK STIAHNUŤ
40 Košice Ťahanovce 1:10000 Trať, 5,4km TKE 48°45'47.2"N
21°16'26.3"E
LINK STIAHNUŤ
41 Košice Ťahanovce 1:10000 Trať, 3,9km TKE 48°45'47.2"N
21°16'26.3"E
LINK STIAHNUŤ
42 Spišská Nová Ves Schuleroch ??? All controls SNV 48°55'34.2"N
20°33'26.5"E
LINK STIAHNUŤ
43 Bratislava Borinka 1:10000 All controls SKS 48°15'20.3"N
17°05'01.8"E
LINK STIAHNUŤ
44 Bratislava Borinka 1:10000 Trať, 6,0km SKS 48°15'20.3"N
17°05'01.8"E
LINK STIAHNUŤ
45 Bratislava Borinka 1:10000 Trať, 1,5km SKS 48°15'20.3"N
17°05'01.8"E
LINK STIAHNUŤ
46 Ružomberok Podsuchá 1:10000 Trať, 2,0km RBK 48°59'32.2"N
19°16'58.0"E
LINK STIAHNUŤ
47 Ružomberok Podsuchá 1:10000 Trať, 4,4km RBK 48°59'32.2"N
19°16'58.0"E
LINK STIAHNUŤ
48 Bratislava Pekná cesta 1:5000 Pexeso SKS 48°12'27.1"N
17°07'17.1"E
LINK STIAHNUŤ
49 Bratislava Pekná cesta 1:5000 Trať 1.časť SKS 48°12'27.1"N
17°07'17.1"E
LINK STIAHNUŤ
50 Bratislava Pekná cesta 1:5000 Trať 2.časť SKS 48°12'27.1"N
17°07'17.1"E
LINK STIAHNUŤ
51 Banská Bystrica Vlkanová 1:10000 All controls HBB 48°59'32.2"N
19°16'58.0"E
LINK STIAHNUŤ
52 Banská Bystrica Vlkanová 1:10000 Trať, 5,8km HBB 48°40'48.4"N
19°08'55.4"E
LINK STIAHNUŤ
53 Banská Bystrica Vlkanová 1:10000 Trať, 2,6km HBB 48°40'48.4"N
19°08'55.4"E
LINK STIAHNUŤ
54 Banská Bystrica Vlkanová 1:10000 Trať, 1,3km HBB 48°40'48.4"N
19°08'55.4"E
LINK STIAHNUŤ
55 Indivindi MTBO           LINK