minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Novinky

Usmernenia a odporúčania pre športovú činnosť.
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 19.03.2020 11:43:15
 • Komentáre

V súvislosti s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR, bolo vypracované MŠVVaŠ SR „Odporúčanie ohľadom športovej činnosti“. Tento dokument bol vypracovaný v úzkej súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Touto cestou Vás chceme informovať o zodpovedaných otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej

reprezentácie.

Čítať ďalej

Zrušenie všetkých udalostí IOF do 31. mája
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 17.03.2020 12:35:51
 • Komentáre

V súvislosti s prepuknutím koronavírusu (Covid-19) posúdila rada IOF túto situáciu na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni a rozhodla, že všetky vrcholné podujatia, organizované IOF sú zrušené do 31.5.2020. Celé znenie TU.

Čítať ďalej

Zrušenie Konferencie SZOŠ
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 14.03.2020 14:25:29
 • Komentáre

Predsedníctvo SZOŠ oznamuje, že Konferencia SZOŠ, ktorá sa mala konať 18.4. 2020 v Banskej Bystrici sa v tomto termíne neuskutoční. Nový termín bude určený neskôr.

Čítať ďalej

Informácia o zrušení CESOM 2020
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 14.03.2020 14:18:04
 • Komentáre

Organizátor pretekov CESOM 2020  KOBRA Bratislava  oznamuje, že preteky sa v plánovanom termíne neuskutočnia.

Nový termín pretekov bude stanovený po ukľudnení situácie.

Čítať ďalej

Výzva MK SZOŠ - školské mapy
 • Vytvoril: R. Jonáš
 • Dátum: 13.03.2020 10:10:40
 • Komentáre

MK SZOŠ vyzýva kluby, ktoré majú záujem o tvorbu školskej mapy, nech nahlásia svoj záujem do 31.3. na adresu:

katarina@lamiova.sk

v štruktúre:

 • obrys územia
 • plocha
 • lokalita (mesto)
 • spôsob využitia mapy
 • klub
 • mapár

Vyhotovenie mapy si môžu urobiť kluby sami, s tým, že podpora zo strany SZOŠ je:

do 0,1 km2   20 EUR/mapu
0,1 - 0,2 km2   40 EUR/mapu
0,2 - 0,3 km2   60 EUR/mapu
0,3 - 0,4 km2   80 EUR/mapu
0,4 - 0,5 km2 100 EUR/mapu
0,5 - 0,6 km2 120 EUR/mapu
Nad 0,6 km2 200 EUR/km2
Aktualizácia malej mapy  20 EUR/mapu
Iné situácie individuálna dohoda s MK SZOŠ  

MK SZOŠ vie v zvládnuteľnej miere zabezpečiť aj vyhotovenie mapy v teréne a nakreslenie v elektronickej forme.

Na každej mape bude nápis:

Vydanie tejto mapy podporil SZOŠ

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Informácia o zrušení pretekov
 • Vytvoril: R. Balogh
 • Dátum: 12.03.2020 09:37:48
 • Komentáre

Po dôslednom zvážení a vyčerpaní všetkých iných možností rušíme aj nedeľné preteky v Hainburgu. Všetkým dotknutým pretekárom sa ospravedlňujeme. Pokúsime sa oba preteky usporiadať v náhradnom termíne 23. - 24. 5. 2020.

Čítať ďalej

Oznam Predsedníctva SZOŠ
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 10.03.2020 19:53:16
 • Komentáre

Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR  vydal Úrad verejného zdravotníctva SR verejnú vyhlášku, kde podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy do 23.03.2020.

Na základe tohto rozhodnutia Slovenský zväz orientačných športov ruší všetky plánované preteky na území SR až do 23.03.2020.  

Pripomíname, že opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR môže byť predĺžené, na čo bude SZOŠ adekvátne okamžite reagovať.

Čítať ďalej

Oznam o zrušení podujatia
 • Vytvoril: R. Balogh
 • Dátum: 09.03.2020 21:16:43
 • Komentáre

Usporiadateľ  ŠK Sandberg oznamuje, že preteky  Snežienky & Machri, ktoré sa mali uskutočniť 14.3.2020 na Kamzíku sa rušia. Predbežne sa uvažuje o preložení týchto pretekov na 1.6. 2020. Nedeľné preteky 15.3.2020  v Hainburgu zatiaľ ostávajú bezo zmeny.

Čítať ďalej

Oznam o zrušení podujatia
 • Vytvoril: M. Tomašovič
 • Dátum: 09.03.2020 21:14:28
 • Komentáre

2. kolo Pezinskej školskej ligy v OB, ktoré sa malo konať 17. marca 2020 na ZŠ Odborárska 2 v Bratislave, bude presunuté na neurčito. Dôvodom sú opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, ktoré platia na území BSK od dnešného dňa.

Ďakujeme za pochopenie.

Martina Brňáková - riaditeľ pretekov, Michal Tomašovič - hlavný rozhodca.

Čítať ďalej

POSTAS KUPA 2020
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 09.03.2020 13:41:39
 • Komentáre

Maďarskí organizátori pozývajú slovenských pretekárov na preteky POSTAS KUPA 2020, ktoré sa budú konať 4.-5.4.2020 v Pilisszentkereszt. Vyzerá to na veľmi zaujímavý terén, ukážka je zverejnená na odkaze pretekov, www.postaskupa.blog.hu . Prvý termín prihlasovania je do 16. 3. 2020.

Čítať ďalej