runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Konferencia SZOŠ 2020

  • Vytvoril: SZOŠ
  • Dátum: 27.06.2020 12:16:14

Dňa 27. 06. 2020 (sobota) sa v Banskej Bystrici na Strednej odbornej škole Pod Bánošom 80, uskutoční so začiatkom o 09:30   Konferencia SZOŠ

Pozvánka

Prehľad počtu Delegátov aktualizovaný  25.05. 2020

Zoznam delegátov na zastupovanie kolektívneho člena SZOŠ k 25.5.2020

Zoznam prihlásených delegátov k 24.6.2020

Návratka ku Konferencii SZOŠ

Tlačivo nahlásenia Delegáta Konferencie SZOŠ

Tlačivo splnomocnenia zastupovania na Konferenciu SZOŠ

Zápisnica z Konferencie SZOŠ

Uznesenie z Konferencie SZOŠ

Prez-lis-Konferencia SZOS-2020

Dokumenty ku konferencii:

Výročná správa  SZOŠ za rok 2019

Účtovná závierka SZOŠ k 31.12.2019

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019

Hospodárenie SZOŠ k 31.12.2019

Nový návrh rozpočtu na rok 2020 prepracovaný na základe novelizácie zákona o športe

Majetok SZOŠ 2019

Správa kontrolóra SZOŠ - 2020

Stratégia rozvoja SZOŠ - Analytická časť, Hlavné ciele, Akčné plány

Návrh novej disciplíny Knock-out Sprint v dennom orientačnom behu

comments powered by Disqus