runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Konferencia SZOŠ

  • Vytvoril: SZOŠ
  • Dátum: 21.03.2025 19:30:43

Dňa 21.4. 2024 (nedeľa o 18:30 hod.) sa uskutoční Konferencia SZOŠ.

Táto konferencia sa uskutoční online formou cez Google Meet  alebo Microsoft Teams

Pozvánka

Prehľad počtu delegátov aktualizovaný  21. 03. 2024

Zoznam delegátov na zastupovanie kolektívneho člena SZOŠ k 21.03.2024

Tlačivo nahlásenia Delegáta Konferencie SZOŠ

Tlačivo splnomocnenia zastupovania na Konferenciu SZOŠ

Dokumenty ku konferencii:

Výročná správa SZOŠ za rok 2023

Účtovná závierka SZOŠ k 31.12.2023

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2023

Hospodárenie SZOŠ k 31.12.2023

Majetok SZOŠ k 31.12.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024

Úprava Mapového poriadku SZOŠ

Úprava Odvodu z pretekov

Poistenie zodpovednosti za škodu + Navrhované podiely klubov

comments powered by Disqus