runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Oganizáciapretekov SZOŠ COVID pravidlá

  • Vytvoril: SZOŠ
  • Dátum: 12.04.2021 10:59:53

Vážení O-priatelia,

pevne verím, že sa držíte v zdraví v tomto turbulentnom pandemickom období. Všetci dúfame, že pandémia postupne ustúpi a budeme sa môcť znovu stretávať na spoločných akciách a pretekať ako kedysi. Kým sa táto situácia vyrieši musíme vychádzať z aktuálnych obmedzení a nariadení. Spracovali sme aktuálny manuál nariadení pre organizáciu športových podujatí, ktorý sa bude aktualizovať podľa vývoja situácie s covid 19. Organizácia pretekov SZOŠ  COVID pravidlá.

Našou snahou je, aby sme zorganizovali čo najskôr oblastné aj celoslovenské preteky za dodržania všetkých nariadení a opatrení. Preto budem rád, keď organizátori uchopia túto situáciu ako výzvu a popasujú sa s komplikáciami, ktoré samozrejme vyplývajú z tejto situácie. Aj keď by sa malo jednať iba o jednodňové preteky s povinnosťou testu, pokiaľ to povolí samospráva a regionálny úrad ÚVZSR bude to určite veľký úspech a pozitívny krok pre naštartovanie sezóny.  V prípade akejkoľvek potreby
klubov budeme maximálne nápomocní, je to pre nás priorita dostať mládež /samozrejme aj ostatných/ do lesa.

Aktuálne pracujeme na povoleniach pre organizáciu testov reprezentácií v druhej polke apríla. Následne sa môžeme pokúsiť o nejaké oblastné preteky a budeme dúfať, že prvé celoslovenské preteky sa nám podarí zorganizovať v Banskej Bystrici podľa kalendára. Následne verím, že sa podarí
naskočiť do sezóny a že sa situácia znormalizuje.

Držme si palce a tešme sa na sezónu..

 

Andrej Patráš

comments powered by Disqus