runner cyclist skio

Sústredenie výberov v Banskej Bystrici

  • Vytvoril: Štefan Šurgan
  • Dátum: 30.11.2018 00:16:46

Minulý týždeň sa v Banskej Bystrici, od štvrtka do nedele, uskutočnilo sústredenie výberov Slovenska v orientačných športoch. Program sústredenia obsahoval 6 tréningov. Na úvod, sme vo štvrtok večer po príhode všetkých účastníkov, absolvovali ľahký polhodinový výklus, na zoznámenie sa s okolím, a ukázaním si bezpečnej trasy od ubytovania k lesu, v ktorom nás čakali v ďalších dňoch mapové trénigy. Po večery ešte nasledovala krátka porada k nasledúcemu dňu.

 

V piatok dopoludnia sme absolvovali testy na dráhe. Bežalo sa 1500 m na atletickom štadióne na Štiavničkách, vzdialenom od ubytovania niečo málo cez dva kilometre, čo väčšina účastníkov využila na rozklusanie. Najmladšie kategórie sme odviezli autom, a rozklusali sa až na mieste. Výsledku testu na 1500m. Po odbehnutí testu na dráhe sa účastníci presunuli krokom na základnú školu vzdialenú asi jeden kilometer. Na lúke vo dvore školy bol pre nich pripravený tréning odbočiek. V tvare vytvorenom z koridorov absolvovali trať náročnú hlavne na koncentráciu. Výsledky tréningu odbočiek. Po skončení nám pomohli zbaliť, a presun na ubytovanie prebiehal podobne ako ten ranný na atletický štadión. 

Piatkový poobedný tréning bol klasickým mapovým tréningom. Pripravené boli dve trate. Krátka o dĺžke 3,3 km s 9 kontrolami, a dlhá o dĺžke 4,6 km s 12 kontrolami, v prímestskom lese na Urpíne. Presun na tréning a späť prebiehal opäť v rámci rozklusania a vyklusania. Najmladšie ročníky autami. Na tréning sme vyrážali o 14:45, čo sa ukázalo ako neskoro. Väčšina bežala trať za šera a končila za tmy, za čo všetkým patrí moje ospravedlnenie. Aj keď som od niektorých dostal radu, že sa mám tváriť, že to bol plán... Napriek týmto sťaženým podmienkam sa všetci snažili trať dokončiť a väčšine sa to aj úspešne podarilo. Pár jedincov malo so sebou čelovky. Ďalší si posvietili mobilom. V mladosti som zažil podobné neplánované nočné tréningy. A ak sa o dnešnej mládeži hovorí ako o lenivej a zhýčkanej, v porovnaní s našou generáciou, tak v prípade orientačných športovcov to určite neplatí. Sú presne takí istí "blázni" ako my v ich veku. Výsledky tréningu.  

Piatkový večer bol v znamení porady k sezóne 2019. Bol predstavený predbežný plán prípravy a následne sme sa rozsiahlejšie venovali zimnej príprave, a tomu, na čo sa v nej sústrediť. 

V sobotu dopoludnia nás čakal tréning vo dvojiciach, v horskom orientačnom behu, skrátene HROB. Boli postavené tri trate o dĺžkach 7,5 km, 9,5 km, a 12 km na mape Kozlinec, určenej pre Orientačnú cyklistiku, v mierke 1:15000 s ekvidištantou 5m. Každý si mohol vybrať trať podľa chuti. Tiež bola možnosť si dané trate v prípade potreby skrátiť. Účelom tréningu bol dlhý, pomalý beh, či turistika s mapou v členitom teréne, v akom naša mládež behá veľmi málo. Očakával som väčší záujem o kratšie trate, ale opäť sa potvrdilo, že tie naše generácie nie sú až tak odlišné, a väčšina si vyberala dlhšie trate, než ako som očákaval. Výsledky tréningu

Večer nás čakala nočná bodovacia hra dvojích priamo v centre mesta Banská Bystrica. Využili sme trate z tradičných nočných pretekov dvojíc NOX QUAEROX, ktoré už niekoľko rokov v Banskej Bystrici organizuje skupina skvelých ľudí z Outdoor Institute, a ktorí nám nechali roznesené stanovištia z ich pretekov, organizovaných dva týždne pred našim sústredením. V časovom limite 40 minút ( chcel som dať 30 min., ale mládež ma prehlasovala ) bolo treba nájsť čo najviac z 37 kontrolných stanovíšť. Za každé bol jeden bod. Za každú načatú minútu dobehu po limite, sa naopak jeden bod odrátal. Mapa s traťou, popisy kontrol a výsledky

Na posledný tréning sme vyrazili do parku pod pamätníkom SNP. Na úvod nás čakal klasický šprint. Trať s dĺžkou 2,1 km a 17 kontrolami. Potom tri trate v postavenom labyrinte Lab1, Lab2, Lab3, a na spestrenie a vyplnenie pauzy medzi behaním v labyrinte bola ešte pripravená nemeraná 1,4 km dlhá trať s prekvapením v podobe zrkadlovo otočenej mapy. Výsledky - šprint, Lab1, Lab2, Lab3

Hlavným cieľom sústredenia bolo upevňovanie tímového ducha a oboznámenie mládeže s tým, ako sa treba pripravovať v zimnom období, s nastavením na hlavné ciele v budúcej sezóne. Tiež na testovanie na dráhe, aby tréneri, i samotní pretekári na jarných testoch mali s čím porovnávať. Ostatné tréningy boli nastavené tak, aby boli vhodné pre prvý cyklus objemovej prípravy. Aby účastníci trávili v pohybe, v nízskych intenzitách čo najviac času, bez toho aby si to uvedomovali. Klasické mapové tréningy sa striedali s tréningami riešenými zábavnou formou, a so zameraním na maximálnu koncentráciu. 

 

 

comments powered by Disqus