runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Volebná Konferencia SZOŠ 2018

  • Vytvoril: SZOŠ
  • Dátum: 01.12.2018 14:16:22

Konferencia SZOŠ 2018
Dňa 02. 12. 2018 (nedeľa) sa v Banskej Bystrici na Strednej odbornej škole Pod Bánošom 80, uskutoční so začiatkom o 09:30  volebná Konferencia SZOŠ

Pozvánka,  Prehľad počtu Delegátov aktualizovaný  30.10. 2018.
Konferencii predchádzajú tieto akcie:
sobota 01. 12. 2018
14,00 - 17,00 – odborný seminár k problematike mládežníckeho športu SZOŠ
17,00 - 18, 00 - večera 
18,00 - 22,00 - odborný seminár k problematike reprezentačných výberov SR v OB, OC, LOB a PO SZOŠ.

Tlačivo nahlásenia delegáta Konferencie SZOŠ,

Tlačivo splnomocnenia zastupovania na Konferenciu SZOŠ,

Zápisnica z Konferencie SZOŠ 2018,

Uznesenie z Konferencie SZOŠ 2018.

Materiály ku konferencii:

Výročná správa o činnosti SZOŠ za rok 2018,

Správa o činnosti sekcie OB SZOŠ za rok 2018,

Správa o činnosti sekcie PO SZOŠ 2018,

Správa o činnosti sekcie OC SZOŠ 2018,

Správa o činnosti sekcie LOB SZOŠ 2018,

Správa o činnosti Komisie rozhodcov SZOŠ 2018,

Sprava o činnosti Mapovej komisie  SZOŠ 2018,

Sprava o činnosti Marketingovej komisie  SZOŠ 2018,

Správa o činnosti Komisie mládeže SZOŠ 2018,

Správa Revíznej komisie SZOŠ 2018,

Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SZOŠ za rok 2018,

Hospodárenie SZOŠ k 31.10.2018,

Kalendár pretekov OB na rok 2019,

Výsledky dlhodobej súťaže, Slovenský rebríček družstiev v OB 2018,

Výsledky dlhodobej súťaže, Pohár predsedu SZOŠ 2018,

Materiály na odborný seminár k problematike mládežníckeho športu v SZOŠ,

Materiály na odborný seminár k problematike reprezentačných výberov SR v OB, OC, PO, SZOŠ.

comments powered by Disqus