minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Novinky

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Nominačné kritériá na Euromeeting 2020 (WRE)
 • Vytvoril: rtdospeli
 • Dátum: 13.08.2020 20:03:08
 • Komentáre

Nominačné kritériá pre účasť na pretekoch WRE Euromeeting 2020

 

(Návrh bol schválený P-SZOŠ  19.8.2020)

Euromeeting 2020, preteky sú v rámci Svetového rebríčka jednotlivcov - World Ranking/WRE, 28.10.-1.11.2020, s centrom v Doksoch/Česká republika. Na podstránke reprezentačného výberu dospelých v OB sú k dispozícii nominačné kritériá.

Plánovaná účasť dospelých pre kategórie W:4 a M:9 pretekárov, akcie sa zúčastní aj juniorský výber v OB.

Čítať ďalej

Aktualizovaný zoznam rozhodcov SZOŠ
 • Vytvoril: M. Václavík
 • Dátum: 13.08.2020 11:42:43
 • Komentáre

Komisia rozhodcov Slovenského zväzu orientačných športov aktualizovala zoznam rozhodcov k 15.7.2020.

Celkový zoznam športových odborníkov SZOŠ je prístupný na: https://is.orienteering.sk/registry/experts.

V tomto zozname je potrebné použiť filtrovanie: vybrať Typ odbornosti = rozhodca, ostatné filtre nechať na nastavených hodnotách a stlačiť voľbu Filter.

Takto sa zobrazí zoznam aktívnych rozhodcov vo všetkých triedach (R1,R2,R3), ktorý je zároveň zoznamom, na ktorý sa odvoláva  "Súťažný poriadok OB v bode 4.13.2 - zloženie Jury".

Podkladom  k aktualizácii zoznamu bola rozhodcovská aktivita, evidovaná v IS SZOŠ za roky 2017-2019.

Prehľad rozhodcovskej praxe je k dispozícii na: https://is.orienteering.sk/registry/referees-activity

Účasť na seminároch sa ešte dopracováva.

Prípadné otázky  k zoznamu rozhodcov zasielajte mailom na predsedu Komisie rozhodcov (Martin Václavík, vaclavik@firstis.eu) a v kópii na sekretariát SZOŠ (orienteering@orienteering.sk)

Čítať ďalej