runner cyclist skio

Novinky

Školské majstrovstvá Slovenska jednotlivci a štafety
 • Vytvoril: ZMT
 • Dátum: 31.05.2019 09:55:05
 • Komentáre
Školské majstrovstvá Slovenska jednotlivci a štafety (Turčianske Teplice , 10. - 11.6.2019): POKYNY

Čítať ďalej

Nominačný rebríček pre JWOC 2019
 • Vytvoril: Štefan Šurgan
 • Dátum: 30.05.2019 00:57:12
 • Komentáre

Zverejňujeme konečný stav nominačného rebríčka pre Juniorské MS v Orientačnom behu 2019. Prví traja juniori a prvé dve juniorky na základe nominačného rebríčka sú nominovaní priamo. Ostatní budú donominovaní na základe návrhu vedúceho juniorského tímu SR a jeho schválení predsedníctvom SZOŠ. 

Čítať ďalej

Zákon o registri MNO - nové povinnosti pre športové kluby
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 29.05.2019 09:16:03
 • Komentáre

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, ktorý prináša nové povinnosti aj pre športové kluby, ktoré sú neziskovými organizáciami (t.j. nie sú obchodnými spoločnosťami).  Neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje do registra MNO do 30.6.2019.

Nový zákon o registri MNO zavádza nový, jednotný register mimovládnych neziskových organizácií, ktorými sú:

· nadácie,
· neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
· neinvestičné fondy,
· občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov,
· organizácie s medzinárodným prvkom.

Pre existujúce organizácie nie je potrebná kompletná preregistrácia, ale len doplnenie chýbajúcich údajov do registra.

Ak v registri MNO nebudú do 30.6.2019 doplnené úplné údaje (napr. chýbajúci štatutárny orgán), tak takáto organizácia nebude môcť prijímať verejné zdroje (dotácie, eurofondy, asignácia podielu zaplatenej dane, ani príspevky od SZOŠ) a nakladať s verejným majetkom až dovtedy, kým tieto údaje nedoplní.

Keďže väčšina klubov registrovaných v SZOŠ má právnu formu občianskeho združenia, pošleme vedúcim klubov podrobnejšie informácie pre túto právnu formu.

Čítať ďalej

Predbežná nominácia dorastencov pre EYOC 2019
 • Vytvoril: Igor Patráš
 • Dátum: 28.05.2019 23:35:28
 • Komentáre


Predbežná nominácia dorastencov pre EYOC 2019

Po ukončení nominačných pretekov zverejňujeme predbežnú nomináciu dorastencov a dorasteniek na EYOC 2019, ktoré s konajú tento rok v Bielorusku.
Na stránke výberu dorastu nájdete kompletné výsledky všetkých pretekárov aj zúžený výber dorastencov
Výber dorastu absolvuje ešte jedno sústredenie spolu s dorastencami Maďarska na Záhori a záverečné sústredenie priamo v Bielorusku. 

Spracoval: Igor Patráš a David Franko

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Informácia k nominačnému rebríčku pre MS juniorov 2019
 • Vytvoril: Štefan Šurgan
 • Dátum: 24.05.2019 17:23:09
 • Komentáre

Tento víkend sa v Trnave a Viničnom uskutočnia záverečné nominačné preteky pre MS juniorov v Orientačnom behu. Do dnešného dňa, t.j. 24. 5. 2019 mohli na základe nominačných kritérií pretekári absolvovať testy na dráhe na 3000 m započítavané do nominačného rebríčka. Doteraz nahlásené časy absolvovaných testov na 3000 m nájdete v tomto súbore. V prípade, že ste absolvovali tento test, a nemáte nahlásený čas pre započítanie do rebríčka, je nutné aby ste tak urobili najneskôr do nedele 26. 5. 2019 na mailovú adresu surgy(zavináč)seznam.cz 
V priebehu budúceho týždňa sa všetky nahlásené výsledky z dráhového testu a záverečných nominačných pretekov zaevidujú do nominačného rebríčka a bude vykonaná nominácia na JWOC 2019 v Dánsku. Doterajší stav nominačného rebríčka z apríla 2019 nájdete v priebežnom nominačnom rebríčku.  

Čítať ďalej

Konferencia SZOŠ
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 23.05.2019 09:03:46
 • Komentáre

Konferencia SZOŠ 2019
Predsedníctvo SZOŠ zvoláva Konferenciu SZOŠ, ktorá sa uskutoční dňa 25. 5. 2019 (sobota) v centre pretekov Majstrovstiev Slovenska v OB v šprinte s predpokladaným začiatkom o 18:00 hod.  

Pozvánka,

Nahlásenie delegáta na Konferenciu SZOŠ -pdfNahlásenie delegáta na Konferenciu SZOŠ - formatovatelné,

Prehľad počtu delegátov.

Splnomocnenie zastupovania na Konferenciu SZOŠ,

Výročná správa o činnosti Slovenského zväzu orientačných športov za rok 2018,

Hospodárenie SZOŠ k 31.12.2018,

Účtovná závierka SZOŠ za rok 2018,

Návrh rozpočtu SZOŠ na rok 2019,

Návrh finančného odvodu organizátora Slovenského rebríčka jednotlivcov a Majstrovských súťaží Slovenska,

Návrh na zavedenie systému SIAC (bezkontaktné razenie kontrol).

Čítať ďalej