minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Novinky

Oznam sekcie OB
 • Vytvoril: Milan Petrinec
 • Dátum: 24.11.2020 13:00:34
 • Komentáre

Oznam sekcie OB

Sekcia OB sprístupnila v informačnom systéme IPS SZOŠ kalendár pretekov SRJ a majstrovstiev SR pre rok 2021. V prípade ďalších záujemcov o organizáciu vo voľných termínových blokoch je možné záujem nahlásiť priamo do IPS  v časti *nastavenia* a potom pridať *návrh nových pretekov*. Individuálne požiadavky treba riešiť priamo cez predsedu sekcie OB.

Milan Petrinec - predseda sekcie OB

Čítať ďalej

Majstrovstvá SR v LOB na dlhých tratiach
 • Vytvoril: EBB
 • Dátum: 08.11.2020 20:01:21
 • Komentáre

Oznam organizátorov: Majstrovstvá SR v LOB na dlhých tratiach a v štafetách pre rok 2021 sú plánované v Skalke pri Kremnici v termíne 20. - 21.2.2021.

Čítať ďalej

Oznam Mapovej komisie SZOŠ
 • Vytvoril: D. Furucz
 • Dátum: 29.10.2020 18:16:16
 • Komentáre

Mapová Komisia SZOŠ vyzýva kluby, ktoré majú záujem o finančný príspevok na tvorbu mapy pre podporu rozvoja mládeže (školské mapy, lesné a mestské mapy pre tréning mládeže, a pod.), ktoré musia byť dokončené a zaslané spolu s vyúčtovaním najneskoršie do 10 decembra 2020, nech nahlásia svoj záujem do pondelka 9. novembra 2020 na adresu:

katarina@lamiova.sk

v štruktúre:

    obrys územia

    plocha

    lokalita (mesto)

    spôsob využitia mapy

    klub

    mapár

Vyhotovenie mapy si môžu urobiť kluby sami, s tým, že podpora zo strany SZOŠ je:

do 0,1 km2                                        20 EUR/mapu

0,1 - 0,2 km2                                     40 EUR/mapu

0,2 - 0,3 km2                                     60 EUR/mapu

0,3 - 0,4 km2                                     80 EUR/mapu

0,4 - 0,5 km2                                     100 EUR/mapu

0,5 - 0,6 km2                                     120 EUR/mapu

Nad 0,6 km2                                      200 EUR/km2

Aktualizácia malej mapy                20 EUR/mapu

Iné situácie                                       individuálna dohoda s MK SZOŠ  

MK SZOŠ sa pokúsi  v zvládnuteľnej miere zabezpečiť aj vytvorenie mapy v teréne a nakreslenie v elektronickej forme.

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Smutná správa
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 15.10.2020 13:01:42
 • Komentáre

Dňa 12.10. 2020 zomrel vo veku 98 rokov Ing. Miroslav Manica, CSc., zakladajúci člen oddielu orientačného behu pri Slávii VŠLD Zvolen. Pôsobil aj ako pretekár a dlhoročný aktívny činovník tohto oddielu OB.

Česť jeho pamiatke!

Čítať ďalej

Euromeeting 2020 zrušený organizátormi
 • Vytvoril: RV dospelí OB
 • Dátum: 14.10.2020 14:45:45
 • Komentáre

Euromeeting 2020 (preteky WRE), ktorý sa mal uskutočniť v náhradnom termíne v dňoch 28.10.-4.11.2020 v okolí mesta Doksy v ČR, bol po zvážení všetkých okolností organizátorrmi ZRUŠENÝ.

Čítať ďalej

Euromeeting 2020, Česká republika
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 09.10.2020 14:48:36
 • Komentáre

Na základe situácie v súvislosti s COVID 19 v Českej republike a Slovenskej republike sme boli nútení zrušiť účasť reprezentácie v orientačnom behu  na Euromeetingu 2020, ktorý sa má konať v dňoch 27.10.–1.11.2020 v Doksoch/ČR. Táto situácia bola konzultovaná aj so sekciou športu MŠVVaŠ SR.

Čítať ďalej