minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Novinky

2% (3%) z dane prijaté v roku 2019
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 26.03.2020 16:08:30
 • Komentáre

Slovenský zväz orientačných športov ďakuje všetkým, ktorí v roku 2019 poukázali svoje 2 % (3%) z dane za rok 2018 pre toto záujmové združenie. Celkom to bolo 3209,23 €.  Ďakujeme.
Získané prostriedky 2 % z dane za r. 2018 boli použité:
- na výchovu mládeže a tvorbu školských máp
- na prípravu talentovaných jednotlivcov v jednotlivých druhoch športovej orientácie
- na podporu činnosti oblastí
- na podporu organizovania súťaží
Ako postupovať pri poukázaní 2 % (3 %) z dane za rok 2019 nájdete v sekcii 2 % (3 %) z daní...

Čítať ďalej

Oznam o zrušení pretekov
 • Vytvoril: Milan Petrinec
 • Dátum: 20.03.2020 16:11:37
 • Komentáre

Oznam o zrušení pretekov

Vzhľadom na situáciu s vývinom Corona vírusu na Slovensku a v Európe, nie je reálne, aby v krátkej dobe prišlo k radikálnemu zlepšeniu zdravotných podmienok obyvateľstva, a tým aj k opätovnému povoleniu športových podujatí.

Preto predsedníctvo SZOŠ na základe odporúčania sekcie OB ruší všetky preteky OB na oblastnej aj celoštátnej úrovni, ktoré sa mali uskutočniť v mesiaci apríl 2020.

Na základe rozhodnutia krízového štábu, resp. Vlády SR, ktorá s určitosťou zaujme stanovisko k ďalšiemu riešeniu krízy s Corona vírusom, Predsedníctvo SZOŠ na základe ďalšieho odporúčania sekcie OB v priebehu apríla zaujme ďalšie stanovisko ku konaniu športových súťaží v OB na Slovensku v mesiaci máj, resp. jún 2020.

K prípadným presunom termínov zaujme sekcia OB stanovisko začiatkom apríla 2020 na základe komunikácie s dotknutými klubmi vo veci prípadného presunu termínu ich podujatí na celoštátnej úrovni na leto resp. jeseň 2020.

Milan Petrinec - člen predsedníctva SZOŠ a predseda sekcie OB

Čítať ďalej

Usmernenia a odporúčania pre športovú činnosť.
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 19.03.2020 11:43:15
 • Komentáre

V súvislosti s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR, bolo vypracované MŠVVaŠ SR „Odporúčanie ohľadom športovej činnosti“. Tento dokument bol vypracovaný v úzkej súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Touto cestou Vás chceme informovať o zodpovedaných otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej

reprezentácie.

Čítať ďalej

Zrušenie všetkých udalostí IOF do 31. mája
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 17.03.2020 12:35:51
 • Komentáre

V súvislosti s prepuknutím koronavírusu (Covid-19) posúdila rada IOF túto situáciu na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni a rozhodla, že všetky vrcholné podujatia, organizované IOF sú zrušené do 31.5.2020. Celé znenie TU.

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Zrušenie Konferencie SZOŠ
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 14.03.2020 14:25:29
 • Komentáre

Predsedníctvo SZOŠ oznamuje, že Konferencia SZOŠ, ktorá sa mala konať 18.4. 2020 v Banskej Bystrici sa v tomto termíne neuskutoční. Nový termín bude určený neskôr.

Čítať ďalej

Informácia o zrušení CESOM 2020
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 14.03.2020 14:18:04
 • Komentáre

Organizátor pretekov CESOM 2020  KOBRA Bratislava  oznamuje, že preteky sa v plánovanom termíne neuskutočnia.

Nový termín pretekov bude stanovený po ukľudnení situácie.

Čítať ďalej

Výzva MK SZOŠ - školské mapy
 • Vytvoril: R. Jonáš
 • Dátum: 13.03.2020 10:10:40
 • Komentáre

MK SZOŠ vyzýva kluby, ktoré majú záujem o tvorbu školskej mapy, nech nahlásia svoj záujem do 31.3. na adresu:

katarina@lamiova.sk

v štruktúre:

 • obrys územia
 • plocha
 • lokalita (mesto)
 • spôsob využitia mapy
 • klub
 • mapár

Vyhotovenie mapy si môžu urobiť kluby sami, s tým, že podpora zo strany SZOŠ je:

do 0,1 km2   20 EUR/mapu
0,1 - 0,2 km2   40 EUR/mapu
0,2 - 0,3 km2   60 EUR/mapu
0,3 - 0,4 km2   80 EUR/mapu
0,4 - 0,5 km2 100 EUR/mapu
0,5 - 0,6 km2 120 EUR/mapu
Nad 0,6 km2 200 EUR/km2
Aktualizácia malej mapy  20 EUR/mapu
Iné situácie individuálna dohoda s MK SZOŠ  

MK SZOŠ vie v zvládnuteľnej miere zabezpečiť aj vyhotovenie mapy v teréne a nakreslenie v elektronickej forme.

Na každej mape bude nápis:

Vydanie tejto mapy podporil SZOŠ

Čítať ďalej

Informácia o zrušení pretekov
 • Vytvoril: R. Balogh
 • Dátum: 12.03.2020 09:37:48
 • Komentáre

Po dôslednom zvážení a vyčerpaní všetkých iných možností rušíme aj nedeľné preteky v Hainburgu. Všetkým dotknutým pretekárom sa ospravedlňujeme. Pokúsime sa oba preteky usporiadať v náhradnom termíne 23. - 24. 5. 2020.

Čítať ďalej

Oznam Predsedníctva SZOŠ
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 10.03.2020 19:53:16
 • Komentáre

Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR  vydal Úrad verejného zdravotníctva SR verejnú vyhlášku, kde podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy do 23.03.2020.

Na základe tohto rozhodnutia Slovenský zväz orientačných športov ruší všetky plánované preteky na území SR až do 23.03.2020.  

Pripomíname, že opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR môže byť predĺžené, na čo bude SZOŠ adekvátne okamžite reagovať.

Čítať ďalej