minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Novinky

Oblastný rebríček stred - individuálny meraný tréning 2.kolo
 • Vytvoril: VZA
 • Dátum: 02.05.2021 18:45:40
 • Komentáre
Oblastný rebríček stred - individuálny meraný tréning 2.kolo (Lietava, 1.5.2021): VÝSLEDKY A PROTOKOL

Čítať ďalej

Zrušenie Kondičných testov v Banskej Bystrici
 • Vytvoril: Štefan Šurgan
 • Dátum: 13.04.2021 15:56:47
 • Komentáre

Vzhľadom k negatívnemu stanovisku RÚVZ Banská Bystrica nie je možné usporiadať Kondičné testy v avizovanom  termíne 16.-18.4.2021. Testy sú v tomto termíne zrušené. Nový predpokladaný termín Kondičných testov s rovnakým programom je 21.-23.5.2021 

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Oganizáciapretekov SZOŠ COVID pravidlá
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 12.04.2021 10:59:53
 • Komentáre

Vážení O-priatelia,

pevne verím, že sa držíte v zdraví v tomto turbulentnom pandemickom období. Všetci dúfame, že pandémia postupne ustúpi a budeme sa môcť znovu stretávať na spoločných akciách a pretekať ako kedysi. Kým sa táto situácia vyrieši musíme vychádzať z aktuálnych obmedzení a nariadení. Spracovali sme aktuálny manuál nariadení pre organizáciu športových podujatí, ktorý sa bude aktualizovať podľa vývoja situácie s covid 19. Organizácia pretekov SZOŠ  COVID pravidlá.

Našou snahou je, aby sme zorganizovali čo najskôr oblastné aj celoslovenské preteky za dodržania všetkých nariadení a opatrení. Preto budem rád, keď organizátori uchopia túto situáciu ako výzvu a popasujú sa s komplikáciami, ktoré samozrejme vyplývajú z tejto situácie. Aj keď by sa malo jednať iba o jednodňové preteky s povinnosťou testu, pokiaľ to povolí samospráva a regionálny úrad ÚVZSR bude to určite veľký úspech a pozitívny krok pre naštartovanie sezóny.  V prípade akejkoľvek potreby
klubov budeme maximálne nápomocní, je to pre nás priorita dostať mládež /samozrejme aj ostatných/ do lesa.

Aktuálne pracujeme na povoleniach pre organizáciu testov reprezentácií v druhej polke apríla. Následne sa môžeme pokúsiť o nejaké oblastné preteky a budeme dúfať, že prvé celoslovenské preteky sa nám podarí zorganizovať v Banskej Bystrici podľa kalendára. Následne verím, že sa podarí
naskočiť do sezóny a že sa situácia znormalizuje.

Držme si palce a tešme sa na sezónu..

 

Andrej Patráš

Čítať ďalej

Mapové sústredenie v ČR - voľné miesta
 • Vytvoril: Štefan Šurgan
 • Dátum: 12.04.2021 06:29:07
 • Komentáre

Vzhľadom k počtu prihlásených účastníkov na mapové sústredenie v ČR v termíne od 23.4. do 2.5.2021, otvárame možnosť prihlásiť sa na sústredenie aj ďalším záujemcom do naplnenia kapacity objednaného ubytovania, čo je 30 osôb. Voľných je cca 10 miest. Prihlasovať sa cez IS SZOŠ bude dať do utorka 13.4.2021. Všetky informácie k akcii nájdete v propozíciách

Čítať ďalej

IS SZOŠ - novinky
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 09.04.2021 00:19:38
 • Komentáre

Keďže momentálna situácia zatiaľ pretekom nepraje, radi by sme aspoň v krátkosti informovali o novinkách a zmenách v IS SZOŠ, ktoré boli nasadené počas uplynulých týždňov.

Štatistiky

Do systému boli pridané sumárne štatistiky po jednotlivých sezónach (rokoch), nájdete ich v menu "Štatistiky". Cez filter je možné vybrať konkrétny rok (dáta v IS sú momentálne dostupné od roku 2016). Štatistiky majú veľký potenciál aj do budúcna, ak dôjde k naplneniu IS SZOŠ historickými dátami (minimálne z medzinárodných podujatí). Jedná sa o prvotnú sadu štatistík, v prípade záujmu o ďalšie relevantné štatistiky ich je samozrejme možné rozšíriť.

API rozhranie

Vzniklo nové API rozhranie, cez ktoré môžu kluby získať prístup k dátam z IS SZOŠ. Momentálne umožňuje čítanie informácií o pretekoch, pretekároch, registráciách, kluboch, prihláškach a výsledkoch. Tiež je cez toto API možné riešiť agendu prihlasovania na preteky (napr. napojením na vlastný prihlasovací systém klubu). API zatiaľ neumožňuje správu pretekov, výsledkov, prihlášok, alebo tiež iné administratívne úkony, ale v prípade záujmu je to možné v budúcnosti doplniť (zatiaľ na tieto činnosti existujú offline importy/exporty - IOF XML, a pod.). Informácie o API nájdu vedúci klubov v IS SZOŠ priamo v menu pod položkou "API".

Medzičasy

Pribudla tiež podpora medzičasov pri výsledkoch. IS SZOŠ bude ukladať medzičasy z nahrávaných výsledkov a bude ich možné zobraziť v podobnej forme, ako v programe winsplits (ktorý sa používa vo veľkej miere doteraz). Aj tu sa jedná o pilotné nasadenie novej funkcionality, takže treba počítať ešte s rôznymi vylepšeniami a úpravami.

Tvorba kalendára pretekov

Novinka bola nasadená koncom minulého roka a umožňuje tvorbu kalendára na nasledujúce roky. Kluby sa môžu prihlásiť (vyjadriť záujem) o niektorý z vypísaných termínov pretekov a po ukončení procesu výberu systém automaticky vytvorí konkrétne preteky. Na termíny na ďalší rok je možné sa prihlasovať hneď, ako ich sekcia OB vypíše.

A niekoľko ďalších vylepšení a opráv.

Čítať ďalej