Novinky

Oznam mapovej komisie
 • Vytvoril: Mapová komisia
 • Dátum: 18.10.2019 14:33:15
 • Komentáre

Vážení športoví priatelia,
MK SZOŠ a HBB organizujú nákup podkladových dát (Laserscan) pre potreby tvorby máp pre OŠ. Vzhľadom k skúsenostiam z minulých rokov sme sa rozhodli vypísať dva pevné dátumy, ku ktorým budeme evidovať Vaše požiadavky. Tieto termíny budeme striktne dodržovať a budú sa pravidelne opakovať každý rok. Prosíme Vás, aby ste tieto termíny dôsledne sledovali, aby ste sa následne vyhli časovým problémom pri tvorbe Vašich máp.

1. termín – 31.októbra daného roku
2. termín – 31.marec daného roku

Prosíme Vás o zaslanie Vašich požiadaviek do konca októbra emailom na Dušana Furucza a Rada Jonáša, najlepšie vo formáte kmz. Na stránke Mapovej Komisie je link na dostupné podklady v SR:

https://www.orienteering.sk/page/mapova-komisia

Danú agendu bude postupne od Rada Jonáša preberať Dušan Furucz, preto prosím tento rok ešte smerujte otázky a objednávky k tejto téme duálne na obidvoch.

Dušan Furucz
Email: furuczd@gmail.com
Mobil: +421 908 226250

Radoslav Jonáš
Email: radoslav.jonas@gmail.com
Mobil: +421 902 488202

Čítať ďalej

Majstrovstvá SR v šprintových štafetách
 • Vytvoril: VIA
 • Dátum: 17.10.2019 22:41:15
 • Komentáre
Majstrovstvá SR v šprintových štafetách (Zvolen, 19.10.2019): POKYNY

Čítať ďalej

Informácia ku školeniu 1. a 2. kv. stupňa trénerov a inštruktorov
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 16.10.2019 11:55:02
 • Komentáre

Trénerské vzdelávacie centrum KTVŠ FF UMB bude realizovať všeobecnú časť školenia 1. a 2. kvalifikačného stupňa trénerov a inštruktorov v športe v termínoch:

I.  kvalifikačný stupeň - pre všetky špecializácie: 23. – 24.11.2019
II. kvalifikačný stupeň - pre všetky špecializácie: 22. - 24.11.2019

Členovia SZOŠ majú možnosť realizovať uvedené školenie ako samoplatcovia.
Všetky informácie sú dispozícii na https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/

Čítať ďalej

Sústredenie výberov SR v Orientačnom behu
 • Vytvoril: Štefan Šurgan
 • Dátum: 14.10.2019 23:39:43
 • Komentáre

Úvodné sústredenie výberov SR v orientačnom behu do nastávajúcej sezóny 2020 sa uskutoční už v polke novembra v maďarskom Šalgotariáne. V propozíciách nájdete základné informácie k tejto akcii. Na podstránke juniorského výberu bol tiež zverejnený predbežný plán prípravy juniorského tímu na sezónu 2020.

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5