minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Novinky

Kalendár pretekov na rok 2022
 • Vytvoril: Michal Krajčík
 • Dátum: 03.11.2021 20:04:17
 • Komentáre

Kalendár celoštátnych pretekov na rok 2022 je dostupný v IS. Nepodarilo sa obsadiť M SR v knock-out šprinte.

Ak by sa našiel organizátor ochotný túto disciplínu zorganizovať, nech kontaktuje sekciu OB .

 

Čítať ďalej

IOF Event Advising Clinic 13.-14.11.2021
 • Vytvoril: M. Jonáš
 • Dátum: 03.11.2021 07:45:03
 • Komentáre

Cez víkend 13.-14. novembra organizuje IOF online seminár pre kontrolórov podujatí IOF (primárne WRE). Účasť na seminári je jednou z požiadaviek na získanie licencie IOF Event Advisera, odporúčame využiť možnosť účasti na seminári. Prihlášky sú akceptované do soboty 6. novembra.
Pozvánka na seminár TU

Prihláška na seminár TU

 

Čítať ďalej

Oznam Komisie rozhodcov SZOŠ
 • Vytvoril: M.Vaclavík
 • Dátum: 27.10.2021 10:16:15
 • Komentáre

Vzhľadom na to, že systém Routegadget na zakresľovanie postupov v známej podobe čoskoro už nebude podporovaný, je potrebné pripraviť sa na prechod na novú verziu Routegadget 2. V online seminári, ktorý sa uskutoční 10. novembra o 20:00 vám Richard Balogh (SKS) ukáže ako sa so systémom pracuje, najmä ako sa zakresľujú postupy ručne, resp. ako nahrať GPS záznam. Ukážeme si aj aké možnosti analýzy systém poskytuje.
Seminár prebehne cez Google Meet, pripojiť sa môžete cez nasledovný link: https://meet.google.com/bqx-ktmn-msa

Pozn: nebudeme sa zaoberať vkladaním nových tratí a konfiguráciou, školenie pre organizátorov pretekov bude inokedy.

Čítať ďalej

WRE preteky v presnej orientácii
 • Vytvoril: Ján Furucz
 • Dátum: 25.10.2021 20:42:39
 • Komentáre

Počas uplynulého víkendu sa za účasti skoro 100 pretekárov zo 14 krajín Európy ukutočnili WRE preteky (Slovak TrailO weekend 2021) v presnej orientácii. Výsledky, mapy, riešenia a fotografie nájdete na stránkach pretekov.

Čítať ďalej

Oznam sekcie OB ohľadom výpočtu rankingu za sezónu 2021
 • Vytvoril: Michal Krajčík
 • Dátum: 21.10.2021 09:40:03
 • Komentáre

Na základe podnetu zo strany pretekárov a po dôkladnom zvážení SOB rozhodla, že za sezónu 2021 sa z dôvodu nižšieho počtu usporiadaných pretekov kvôli obmedzeniam z titulu COVID-19  do výpočtu poradia v SRJ použije vo všetkých kategóriách 6 najlepších bodových hodnôt. Pri tomto rozhodnutí bol zohľadnený pomer hodnotených pretekov k celkovému počtu usporiadaných pretekov zaradených do SRJ tak, ako bol stanovený vo Vykonávacích predpisov k súťažiam v OB pre rok 2021, ako aj fakt, že pri nízkom počte pretekov sú znevýhodnení usporiadatelia pretekov zaradených do SRJ.

 

M. Krajčík, člen SOB

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Voľba predsedu Dozornej rady Slovenského olympijského a športového výboru
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 15.10.2021 15:06:46
 • Komentáre

Olympijský cyklus, ktorý vyvrcholil Hrami XXXII. olympiády v Tokiu, uzatvára na Slovensku volebné 60. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru. V bratislavskom hoteli Gate One si členovia zvolili nové orgány - prezidenta, členov výkonného výboru, predsedu dozornej rady a zároveň kontrolór SOŠV, členov dozornej rady, ombudsmana a aj individuálnych členov SOŠV. Za kontrolóra SOŠV a predsedu dozornej rady bol na päť rokov zvolený Ján Mižúr, ktorý získal 113 hlasov. Slovenský zväz orientačných športov považuje tento výsledok za ďalší úspech malého neolympijského športu. Link na Novinky SOŠV.

Čítať ďalej

Oznam Sekcie OB
 • Vytvoril: Rado Jonáš
 • Dátum: 13.10.2021 10:20:40
 • Komentáre

Vážení športoví priatelia,

od októbra 2021 pracuje Sekcia OB v novom zložení. V rámci sekcie boli jednotlivé zodpovednosti rozdelené nasledovne: 

Radoslav Jonáš: vedenie SOB, reprezentácia OB

Michal Krajčík: tvorba kalendára, reprezentácia OB

Veronika Vachová: pripomienkovanie a schvaľovanie propozícií pretekov 

Martin Jonáš: konsolidácia Pravidiel OB a Súťažného poriadku, vykonávacie predpisy

Pre účely komunikácie sme zriadili novú adresu, ktorú prosím používajte na zasielanie akejkoľvek informácie/podnetu pre Sekciu OB, vrátane návrhov propozícií pretekov na celoslovenskej úrovni (SRJ a MSR), ako aj akúkoľvek ďalšiu komunikáciu týkajúcu sa agendy Sekcie OB:

sekciaob@orienteering.sk

Vzhľadom na ambíciu sekcie sprehľadniť Pravidlá OB a Súťažný poriadok, ako aj nutnosť reagovať na vývoj OB vo svete a na podnety z praxe by sme chceli vyzvať všetkých zainteresovaných na posielanie podnetov na skvalitnenie týchto predpisov na novú adresu sekcie. Po vypracovaní prvotného návrhu  upravených predpisov ich predložíme na celozväzovú diskusiu. 

 

Rado Jonáš

predseda Sekcie OB

Čítať ďalej