minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Novinky

Majstrovstvá SR_ šprintové štafety
 • Vytvoril: TKE
 • Dátum: 06.09.2020 12:38:50
 • Komentáre
Majstrovstvá SR_ šprintové štafety (Košice, 6.9.2020): VÝSLEDKY

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Veteránske stretnutie SVK – HUN
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 04.09.2020 08:48:35
 • Komentáre

V rámci  pretekov Tipo kupa  dňa 30.8. 2020 sa konalo jubilejné 50. Veteránske stretnutie SVK-HUN.   VÝSLEDKY - opravené

Čítať ďalej

Zásady pri organizácii pretekov v nadväznosti na zverejnené opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochranou zdravia
 • Vytvoril: M. Petrinec
 • Dátum: 03.09.2020 13:37:06
 • Komentáre
 • s účinnosťou od 01. septembra 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb
 • vstup a pobyt na zhromaždisku (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) je možný len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov
 • pri vstupe na zhromaždisko mať k dispozícii dezinfekciu na ruky
 • odporúča sa zachovávať odstupy minimálne 2 m nielen na zhromaždisku, ale aj v priestore štartu a štartových koridorov
 • stánky s rýchlym občerstvením musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie
 • obsluhujúci personál v bufetoch a predajných stánkoch so športovými potrebami používa tvárové rúška
 • pri prezentácii môže byť prítomný za klub iba 1 zástupca klubu, čakajúci v rade musia dodržať min. odstup 2 metre
 • ak je v kategórii menej pretekárov, odporúčame predĺžiť štartovný interval nad všeobecne používaný minimum podľa danej disciplíny
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri, čo je prípad OB, je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Milan Petrinec – predseda sekcie OB

Verzia PDF

Čítať ďalej

Majstrovstvá Slovenska v šprinte
 • Vytvoril: TKE
 • Dátum: 01.09.2020 22:46:36
 • Komentáre
Majstrovstvá Slovenska v šprinte (Košice, 5.9.2020): POKYNY

Čítať ďalej