minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Novinky

Oznam Mapovej komisie SZOŠ
 • Vytvoril: D. Furucz
 • Dátum: 29.10.2020 18:16:16
 • Komentáre

Mapová Komisia SZOŠ vyzýva kluby, ktoré majú záujem o finančný príspevok na tvorbu mapy pre podporu rozvoja mládeže (školské mapy, lesné a mestské mapy pre tréning mládeže, a pod.), ktoré musia byť dokončené a zaslané spolu s vyúčtovaním najneskoršie do 10 decembra 2020, nech nahlásia svoj záujem do pondelka 9. novembra 2020 na adresu:

katarina@lamiova.sk

v štruktúre:

    obrys územia

    plocha

    lokalita (mesto)

    spôsob využitia mapy

    klub

    mapár

Vyhotovenie mapy si môžu urobiť kluby sami, s tým, že podpora zo strany SZOŠ je:

do 0,1 km2                                        20 EUR/mapu

0,1 - 0,2 km2                                     40 EUR/mapu

0,2 - 0,3 km2                                     60 EUR/mapu

0,3 - 0,4 km2                                     80 EUR/mapu

0,4 - 0,5 km2                                     100 EUR/mapu

0,5 - 0,6 km2                                     120 EUR/mapu

Nad 0,6 km2                                      200 EUR/km2

Aktualizácia malej mapy                20 EUR/mapu

Iné situácie                                       individuálna dohoda s MK SZOŠ  

MK SZOŠ sa pokúsi  v zvládnuteľnej miere zabezpečiť aj vytvorenie mapy v teréne a nakreslenie v elektronickej forme.

Čítať ďalej

Smutná správa
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 15.10.2020 13:01:42
 • Komentáre

Dňa 12.10. 2020 zomrel vo veku 98 rokov Ing. Miroslav Manica, CSc., zakladajúci člen oddielu orientačného behu pri Slávii VŠLD Zvolen. Pôsobil aj ako pretekár a dlhoročný aktívny činovník tohto oddielu OB.

Česť jeho pamiatke!

Čítať ďalej

Euromeeting 2020 zrušený organizátormi
 • Vytvoril: RV dospelí OB
 • Dátum: 14.10.2020 14:45:45
 • Komentáre

Euromeeting 2020 (preteky WRE), ktorý sa mal uskutočniť v náhradnom termíne v dňoch 28.10.-4.11.2020 v okolí mesta Doksy v ČR, bol po zvážení všetkých okolností organizátorrmi ZRUŠENÝ.

Čítať ďalej

Euromeeting 2020, Česká republika
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 09.10.2020 14:48:36
 • Komentáre

Na základe situácie v súvislosti s COVID 19 v Českej republike a Slovenskej republike sme boli nútení zrušiť účasť reprezentácie v orientačnom behu  na Euromeetingu 2020, ktorý sa má konať v dňoch 27.10.–1.11.2020 v Doksoch/ČR. Táto situácia bola konzultovaná aj so sekciou športu MŠVVaŠ SR.

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

Letná Univerziáda v orientačnom behu
 • Vytvoril: VZA
 • Dátum: 05.10.2020 09:15:37
 • Komentáre
Letná Univerziáda v orientačnom behu (Žilina, 6.10.2020): POKYNY

Čítať ďalej

Tréningové preteky miesto MSR dlhá trať 2020
 • Vytvoril: RBK
 • Dátum: 03.10.2020 20:18:08
 • Komentáre
Tréningové preteky miesto MSR dlhá trať 2020 (Ruzomberok, 16. - 18.10.2020): PROPOZÍCIE

Čítať ďalej

Oznam sekcie OB
 • Vytvoril: Milan Petrinec
 • Dátum: 01.10.2020 10:09:11
 • Komentáre

Oznam sekcie OB:

Na základe zverejneného rozhodnutia Vlády SR sme vstúpili od 1.10.2020 do núdzového stavu v súvislosti s hygienickými opatreniami v boji proti COVID-19. Pre nás, ako športovcov to znamená:

 • zákaz usporiadania súťaží, kde je viac ako 50 účastníkov (včítane rozhodcov a usporiadateľov)
 • na základe konzultácie so štátnym tajomníkom pre šport p. Husárom, nezakazuje sa organizovať podujatia do 50 účastníkov
 • rozdelenie pretekov pri viac účastníkov ako 50 do viacerých časových blokov v rámci jedného dňa je neprípustné
 • viac ako 50 účastníkov je možné iba za podmienky preukázania sa negatívnym testom nie starším ako 12 hodín všetkých účastníkov s podmienkou nahlásenia takéhoto podujatia Úradu regionálneho zdravotníctva 48 hodín pred podujatím
 • tréningová činnosť a merané tréningu nie sú zakázané
 • hygiena na pretekoch musí byť zabezpečená podľa špecifikácie v publikovanom návrhu opatrení (viď. nižšie)
 • - tieto opatrenia platia do 15. novembra 2020!!!

Na základe týchto skutočností sa rušia M SR na strednej trati a štafiet (ŠK Sandberg) a M SR na dlhú trať a SRJ (RBK Ružomberok)!

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR k súvislosti s COVID-19:

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:uvz-sr-vetky-platne-opatrenia-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

V prípade nových skutočností, ktoré by nastali pred 15.novembrom 2020 vás budeme včas informovať.

Milan Petrinec – predseda sekcie OB

Čítať ďalej

Oznam organizátorov Jelení Paroh 2020 Kamenec pod Vtáčnikom
 • Vytvoril: R. Jonáš
 • Dátum: 29.09.2020 09:19:09
 • Komentáre

Z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov je organizátor prinútený zrušiť preteky Jelení paroh (MSR na strednú trať a MSR štafety) v termíne 3.-4.10. 2020. Zaplatené štartovné bude vrátené. 

R. Jonáš, ŠK Sandberg

Čítať ďalej