runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Kategória: Orientačný beh

Publikácie členov
 • Vytvoril szos
 • Dátum 12.01.2016 21:09:41

na obsahu stránky pracujeme...

Čítať ďalej

Publikácie SZOŠ
 • Vytvoril szos
 • Dátum 12.01.2016 21:08:51

na obsahu stránky pracujeme...

Čítať ďalej

Základné pojmy
 • Vytvoril szos
 • Dátum 12.01.2016 20:34:05

Základné pojmy orientačného behu.

Čítať ďalej

Čo je to orientačný beh?
 • Vytvoril szos
 • Dátum 12.01.2016 20:33:09

Orientačný beh (skratka OB) je športové odvetvie vytrvalostného charakteru, pri ktorom je nutné sa správne a rýchlo orientovať v neznámom teréne. Pretekár na štarte dostane mapu (špeciálne spracovanú pre OB), na ktorej je vyznačená trať s kontrolnými stanovišťami, štartom a cieľom. Úlohou pretekára je prebehnúť v čo najkratšom čase danú trať pri dodržaní poradia predpísaných kontrolných stanovíšť (kontrol). Postup medzi kontrolami si volí pretekár podľa vlastnej úvahy pomocou mapy, buzoly a stručného opisu kontrol, ktorý dostane ešte pred štartom. O úspešnom výsledku teda rozhoduje nielen rýchlosť behu, ale aj optimálny výber postupu medzi kontrolami a bezproblémové nájdenie samotnej kontroly.

Čítať ďalej

WMOC 2018 Embargoed Areas
 • Vytvoril szos
 • Dátum 01.05.2015 07:09:22

WMOC 2018 Embargoed Areas

Čítať ďalej

Ukážky máp
 • Vytvoril szos
 • Dátum 22.11.2014 18:15:29

Orientačné športy na Slovenku evidujú približne 1000 máp rôznych mierok, od malých, až po najväčšie. Tieto mapy zobrazujú nasledovné typy terénov, ktoré sa na Slovensku využívajú pre potreby orientačných športov...

Čítať ďalej

Orientačný beh
 • Vytvoril szos
 • Dátum 15.01.2014 11:24:41

Orientačný beh je najstarším orientačným športom s najvyšším počtom pretekov ročne. Najčastejšie ide o merané preteky jednotlivcov, kedy pretekári štartujú v intervaloch za sebou a každý z nich musí samostatne prejsť vytýčenú trať. Kontroly sú zobrazené na mape a musia byť navštívené v poradí v ktorom sú dané. Výsledková listina preteku je zostavená podľa kritérií - absolvovanie trate, najnižší čas absolvovania trate. 

Čítať ďalej

Lyžiarsky orientačný beh
 • Vytvoril szos
 • Dátum 11.01.2014 20:43:05

Krátky popis športového odvetvia lyžiarsky orientačný beh.

Čítať ďalej