Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Novinky

Volebná Konferencia SZOŠ 2023
 • Vytvoril: SZOŠ
 • Dátum: 24.09.2024 09:40:42
 • Komentáre

Vec: Pozvánka na volebnú Konferenciu SZOŠ

            Dňa 26. 11. 2023 (nedeľa) sa v Banskej Bystrici na Strednej odbornej škole Pod Bánošom 80, www.sosbanbb.sk. uskutoční so začiatkom o 09:30 volebná Konferencia SZOŠ s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu a voľba pracovného predsedníctva
 3. Predstavenie kandidátov do orgánov SZOŠ
 4. Voľby do orgánov SZOŠ
 5. Kalendár pretekov 2024
 6. Aktualizácia Prestupového poriadku SZOŠ
 7. Diskusia
 8. Záver

 

           

Konferencii predchádzajú tieto akcie v takomto časovom harmonograme:

sobota 25.11.2023    

            10:00 – 12:30 - odborný seminár k problematike mládežníckeho športu SZOŠ

            12:30 – 13:30  - obed

             13:30 – 16:00 - odborný seminár k problematike reprezentačných výberov SR v OB, OC, LOB a PO  

           

Každý klub SZOŠ je povinný postupovať podľa Stanov SZOŠ, čl. IX, bod 3. Zoznam delegátov na zastupovanie kolektívneho člena SZOŠ z posledného nahlásenia je uvedený v prílohe. Pokiaľ chcete zmeniť zástupcu Vášho klubu urobte tak písomne do 30.10.2023. Postačuje oskenovaný dokument zaslaný emailom  na sekretariát SZOŠ. Upozorňujeme na tú skutočnosť, že ak sa nemôže zúčastniť konferencie štatutár kolektívneho člena SZOŠ, tak potom svojho zástupcu musí štatutár splnomocniť na zastupovanie.

Nový delegát poverený klubom si so sebou prinesie originál vyplneného tlačiva „Nahlásenie Delegátov Konferencie SZOŠ“ potvrdený štatutárom kolektívneho člena.

Kluby môžu na konferenciu pozvať hostí, ich účasť však musia písomne nahlásiť do 30.10.2023 na sekretariát SZOŠ.

Pozvánka na volebnú Konferenciu SZOŠ

Prehľad počtu delegátov k 13.9.2023

Predbežný zoznam delegátov na Konferenciu SZOŠ

Predbežný zoznam kandidátov na volené funkcie v SZOŠ

Aktualizácia Prestupového poriadku SZOŠ

Kalendár súťaží SZOŠ 2024

Tlačivo na nahlásenie delegáta na Konferenciu SZOŠ

Tlačivo na splnomocnenie zastupovania na Konferencii SZOŠ

Pozvánka na Odborný seminár k problematike mládežníckeho športu SZOŠ

Pozvánka Odborný seminár k problematike reprezentačných výberov SR v OB, OC, LOB a PO

Prihláška na Semináre - tlačivo

Čítať ďalej

Zverejnenie Slovenského rebríčka štafiet v OB
 • Vytvoril: SOB
 • Dátum: 01.12.2023 12:01:40
 • Komentáre

Sekcia OB zverejňuje výsledky rebríčka štafiet v OB za rok 2023. Rebríček spracoval Martin Jonáš. Vyhlásenie víťazov bude na pretekoch CESOM 2024.

SOB

Slovenský rebríček štafiet 2023

Čítať ďalej

Mikulášska čižma
 • Vytvoril: TKE
 • Dátum: 30.11.2023 08:15:11
 • Komentáre
Mikulášska čižma (Košice, sídlisko Watsonovo, 3.12.2023): POKYNY

Čítať ďalej

Trojkráľové preteky, 1. kolo oblastného rebríčka Západ SZOŠ
 • Vytvoril: SPE
 • Dátum: 24.11.2023 11:36:13
 • Komentáre
Trojkráľové preteky, 1. kolo oblastného rebríčka Západ SZOŠ (Pezinok, 6.1.2024): PROPOZÍCIE

Čítať ďalej

 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5
 • banner5

MSR LOB Skalka
 • Vytvoril: EBB
 • Dátum: 22.11.2023 18:13:25
 • Komentáre

Termín konania pretekov v LOB pre rok 2024 v Skalke pri Kremnici je 17.-18.2.2024. Termín je pevne stanovený a organizátor už zabezpečil potrebné zázemie. Potenciálni záujemcovia si tak už vopred môžu plánovať najmä ubytovanie, keďže ubytovacie kapacity v okolí zvyknú byť rýchlo obsadené.

Čítať ďalej